Shop Mobile More Submit  Join Login
sa mga aklat ngkasaysayan ng pilipinas, si kalantiaw ay isang datu na naghari sa isla ng negros noong 1433. sinasabinbg si kalantiaw ang kauna-unahang datu na nagpatupad sa kauna-unahang listahan ng batas na pinangalanang "kodigo ni kalantiaw." ang mga kodigong ita ay nakilala sa kanilang karahasan sa pagparusa at magkakasalungat na batas at kaparusahan. isa sa mga batas... "ang sinumang pumatay, magnakaw o manakit ng nakatatanda ay maaring parusahan ng kamatayan. ang sinumang mahatulan na maysala ay maaring bitayin sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa malaking piraso ng bato at paglunod sa ilog o sa kumukulong tubig." noong 1968, ibinunyag ni william henry scott, isang dalubhasa sa kasaysayan ng pilipinas, na si kalantiaw ay isang panlililang na nilikha ng isnag prayleng nag-ngangalang jose maria pavon.

[in the history book sof the philippines, kalantiaw was a king who once lorded over the island of negros on 1433. it was once said that kalantiaw was the first king to enforce the first list of laws which were called "the code of kalantiaw." these codes were known for their harsh punishments and contradictions to each other. one such law... "ye shall not kill, neither shall ye steal nor shall ye hurt the aged, lest ye incur the danger of death. all those who this order shall infringe shall be tied to a stone and drowned in a river or in boiling water." in 1968, william henry scott, an expert on philippine history, revealed that the story of kalantiaw was a hoax and was created by a spanish friar named jose maria pavon.]
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

:iconkalantiaw: More from kalantiaw


More from DeviantArtDetails

Submitted on
October 11, 2007
Link
Thumb

Stats

Views
5,585
Favourites
0
Comments
0
×